fotoՀունիսի 19-ին, ամփոփեցինք
Մեծամոր_ԿանանցԱկումբի և #Զանգ_ՊատանեկանԱկումբիաշխատանքները: Ակտիվ մասնակիցները ստացան հավաստագրեր:

Ծրագիրն իրականացվում է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության(USAID) ֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվել են կարողությունների, հմտությունների զարգացման դասընթացներ, հանդիպում-քննարկումներ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ: Ակումբների գործունեությունն ուղղված է նրանց ներուժի, կարողությունների և ակտիվ նախաձեռնողականության զարգացմանը, համայնքային կյանքում իրենց դերի կարևորման բարձացմանը, որոշումների կայացման գործընթացներում մասնակցայնության կարևորության և դերի բարձացմանը: