 Սոցիալական աջակցություն

fotoՍոցիալական աշխատանքն իրականացվում է երկու ուղղությամբ. համայնքահեն` նպատակաուղղված  համայնքի ռեսուրսների գործադրմամբ համայնքի ռիսկային ընտանիքների խոցելի խմբերի և անդամների աջակցմանը,  `  և համայնքային`նպատակաուղղված համայնքի ակտիվացմանը, համախմբմանը, զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: