Սոցիալ կրթական կենտրոն Պապոնց տուն

fotoԱմանորյա ուրախ հանդես Տավուշի թեմի Նոյեմբերյան քաղաքի Պապոնց Տուն  սոցիալ-կրթականյ կենտրոնում: