ՍԲ Հարության տոն և Տնօրհնեք

fotoՔրիստոս Հարյավ Իմեռելոց, Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի