foto Այսօր կենտրոնում նշեցինք երեխաների ծննդյան տոները` երգ, պար, խաղ, անուշեղեն, նվերներ, խինդ ու ծիծաղ:Այս օրը երեխաների համար դարձավ երջանիկ և անմոռանալի: Թող որ նրանց աչուկները միշտ այսպես ժպտուն լինեն…..