Շյուղագործության խմբի աշխատանքները

foto           2013 թ հունիսից  մինչև այսօր այս խմբակին մասնակցել են ավելի քան 130 կին, գործելով ավելի քան 700 կտոր հագուստ, շարֆ ու գլխարկ: