Նոյեմբերյան` «Պապոնց Տուն»

foto «Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի» ծրագրի շրջանակում Նոյեմբերյանի «Պապոնց Տուն» ցերեկային կենտրոնում երեխաները սկսել են մոդելավորել և ստեղծել այ այսպիսի հայկական տիկնիկներ:Լավ են աշխատում նաև կավագործությւան ու նկարչության խմբի երեխաները: