Ս․թ․ մարտի 3-5-ը Միասին Հանուն Սոցիալական Համայնքների / Together For Social Communities ծրագրի շրջանակներում ձևավորված Իջևանի և Նոյեմբերյանի միջգերատեսչական ցանցերի ներկայացուցիչները մասնակցեցին եռօրյա դասընթացի։ Վերապատրաստման ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ թեմաները․
– տեղական սոցիալական պլանի (ՏՍՊ) գաղափարը, տեղը, դերը, իրավական և սոցիալական համատեքստը,
– համայնքի սոցիալական զարգացման տեսլականը և ՏՍՊ-ն որպես տեսլականին հասնելու գործիք,
– ՏՍՊ մշակում, փուլերի և գործողությունների քննարկում։
Ավելի վաղ, դասընթացին մասնակցել են «Ընտանիք և համայնք» կազմակերպության կողմից ձևավորված Մրգաշատի, Մեծամորի և Արմավիրի միջգերատեսչական ցանցերի ներկայացուցիչները։
Արդյունքում՝ նշված բոլոր համայնքները կմշակեն տեղական սոցիալական պլաններ՝ համայնքների արդյունավետ զարգացման նպատակով։
!! Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա / AASW-ի կողմից գործընկեր կազմակերպության՝ ԳՈՒՄ ՀԿ / P&T NGO–ի հետ համատեղ։
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Ավստրիական զարգացման գործակալություն (ADC), Ավստրիայի զարգացման համագործակցության գործառնական ստորաբաժանման կողմից։