“Միասին” ծրագրի շրջանակներում

fotoՀամայնքային խնդիրների քննարկում սուրճի սեղանի շուրջ