Մեր տեսլականը

FW V1.09

Երեխաները մեծանում են համերաշխ և սիրող ընտանիքներում, ներդաշնակ  հասարակության  մեջ,  որտեղ ապահովված են  հավասար իրավունքներ և հնարավորություններ բոլորի համար: