Մեր նպատակը

IMG_9820

Օգնել  կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներին , խոցելի ընտանիքներին և բոլոր նրանց, ովքեր օտարված են հասարակությունից, ակտիվացնել և համախմբել համայնքը, դարձնելով այն իր անդամների օգնության և աջակցության աղբյուր: