Հոգեբանական աջակցություն

fotoԻրականացվում են  խմբային և անահատական հոգևեթերապևտիկ և հոգեշտկիչ աշխատանքներ երեխաների և նրանց ծնողների հետ: