Կարիքներ և հիմնախնդիրներ

fotoՑանկացած համայնքի ներսում ծագում են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնց արդյունավետ լուծումներին հնարավոր է հասնել քաղաքացիական մասնակցության ապահովման, ինչպես նաև հիմախնդիրների արձագանքման հմտությունների զարգացմամբ:
Այս գործնթացները ենթադրում է համապատասխան տեղեկատվության հավաքաքագրում և վերլուծություն, ինչպես նաև հասարակական ակտիվության դրսևորում:
Այսօր սովորեցինք, թե որքան կարևոր է, որ համայնքի բնակիչները մասնակցեն համյանքային կարիքների վերհանման, հիմնախնդիրների սահմանման գործընթացներում, հասկանան իրենց դերն ու ներգրավածությունը դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերում: