«Ծնողական ակումբ»

Ծնողներին ուսուցանվում են զանազան հմտություններ` ծնողավարություն, ձեռարվեստ: