Դերերը համայնքում

foto “Զանգ” պատանեկան ակումբը բացահայտեց համայնքում եղած դերերի փոխկապվածությունը և դրանցից յուրաքանչյուրի կարևորությունը