՛՛Միասին՛՛ ծրագրի շրջանակներում

foto“Ինչպես է ձևավորվում և տնօրինվում համայնքի բյուջեն” ահա այս և այլ հետաքրքիր հարցերի շուրջ էր ծավալվել զրույցը, երբ “Միասին” ծրագրի շրջանակներում հավաքվել էին մի խումբ տարբերմասնագետներ: