fotoԵրեխայի կամային որակների, ինքնավստահության զարգացման և հասակակիցների հետ շփման կարողությունները զարգացնելու, ստեղծագործականությունը դուրս բերելու համար, կարևոր է նպաստել նրանց նախաձեռնողականությանը:

Սպորտլանդիա կազմակերպելու միտքը առաջադրվել է երեխաների կողմից: Ամբողջությամբ կազմակերպվել և իրականացվրել է իրանց կողմից:

Նկատեք՝ հայտարարությունները, շնորհակալագրերը և պատվոգրերը բացառապես անկրկնելի ձեռքի աշխատանքներ են: