Սոցիալ կրթական կենտրոն Պապոնց տուն

foto

fotoԱմանորյա ուրախ հանդես Տավուշի թեմի Նոյեմբերյան քաղաքի Պապոնց Տուն  սոցիալ-կրթականյ կենտրոնում: