148775_520122411355007_1103465404_n

Բարեկեցիկ դարձնել երեխաների ներկան,  ապահովելու համար նրանց ապագան,  ամրապնդել ընտանիքները` որպես հասարակության կարևորագույն հաստատություն,  հզորացնել համայնքների ներուժը,  որպես համայնքների զարգացման գրավական: