Իջևան՝ Արևիկ սոցիալ-կրթական կենտրոն

foto

fotoԲարի ընթացք կարպետագործության և կավագործության խմբակների մեր երեխաներին…