Category Archives: ծառայություններ

Հոգեբանական աջակցություն

Իրականացվում են  խմբային և անահատական հոգևեթերապևտիկ և հոգեշտկիչ աշխատանքներ երեխաների և նրանց ծնողների հետ:  

Կարդալ

 Սոցիալական աջակցություն

Սոցիալական աշխատանքն իրականացվում է երկու ուղղությամբ. համայնքահեն` նպատակաուղղված  համայնքի ռեսուրսների գործադրմամբ համայնքի ռիսկային ընտանիքների խոցելի խմբերի և անդամների աջակցմանը,  `  և համայնքային`նպատակաուղղված համայնքի ակտիվացմանը, համախմբմանը, զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: ...

Կարդալ